Rizikové kácení stromů Teplice

Rizikové kácení stromů pomocí lezecké a výškové techniky, ořez, vazby a výsadba nových stromů, štěpkování, frézování pařezů a jiné výškové práce.

O nás

Přijeme, pořežeme, uklidíme a předáme O nás

Naše rodinná firma vznikla již před více než 20 lety a zabýváme rizikovým kácením, řezem stromů a celkovou údržbou zeleně především v celých Severních a Středních Čechách  

O nás 

Do našeho týmu patří vyškolení profesionálové, kteří mají s nejen rizikovým kácením dlouholeté zkušenosti a jsou schopni provádět i opravdu složité kácení. O rizikovém kácení hovoříme, když strom nelze pokácet celý a je nutné ho pomocí lezecké techniky zkracovat postupně od koruny a větve s kmenem se musí bezpečně spouštět na zem.Naším cílem je nejprve zhodnotit všechna rizika a poté zvolit správný postup rizikového kácení stromů.

 • Pojištění odpovědnosti 

  Samozřejmostí je pojištění odpovědnosti za případné způsobené škody.

 • Certifikace a důležité dokumenty

  Všichni naši pracovníci jsou pravidelně školeni a neustále se zdokonalujeme.

Používáme pouze nejkvalitnější vybavení od renomovaných značek.

Naše služby

Služby RiKaSTep

Poskytujeme kvalitní služby v oblasti rizikového kácení a údržby zeleně s následnou kompletní likvidací.

Pro rizikové kácení stromů používáme pouze kvalitní a značkové vybavení, které nám zaručuje bezpečnost kácení. Právě kvalitní vybavení na rizikové kácení a ostražitost v průběhu kácení zaručuje úspěšné pokácení stromu, tak aby byl zákazník spokojen.

U nás v RiKaSTep klademe důraz na kvalitu prováděných služeb ať už rizikového kácení stromů či práce ve výškách. Naší snahou je stále se vzdělávat, abychom dokázali vždy provést práci tak aby byl zákazník vždy spokojen.

Kácení a těžba stromů

Klasické kácení stromů ze země. Ať už samotné stromy na zahradách nebo klasická těžba dřeva na lesních pozemcích. Tyto práce jsme prováděli například pro Lesy ČR, Vodohospodářské stavby, Český rybářský svaz či povodí Ohře.

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení je naše doména. V případech, kdy nelze strom pokácet klasickým způsobem volíme metodu kácení po částech, které je často označováno právě jako rizikové kácení stromů.
Stromolezec nainstaluje pomocí stromolezeckých metod lano, aby se mohl bezpečně pohybovat ve výškách se zavěšenou motorovou pilou a dalšími pomůcky na pokácení stromu. Poté postupně kácí jednotlivé části stromu. V případě, že se pod stromem nachází dostatečné množství prostoru, může odřezané větve a části stromů volně házet na zem.
V opačném případě, kdy se pod káceným stromem nachází překážka, kterou je potřeba ochránit před káceným stromem je třeba použít speciálních technik. V těchto případech kácení používáme lana, kladky a speciální mechanismy pro bezpečné spouštění odřezaných větví a částí stromů.

Frézování pařezů

Pokud se zákazník potřebuje zbavit pařezu, například pro novou výsadbu stromu, tak jsme samozřejmě schopni pařez odstranit speciální frézou. Hloubka do které jsme schopni pařez odstranit je cca 30cm. Což bez problémů stačí pro novou výsadbu či zahrunutí zeminou a vysetí nového trávníku.

Štěpkování dřevní hmoty

Zbylou dřevní hmotu jsme schopni zlikvidovat štěpkováním a to až do průměru 15cm. Štěpka se dá následně použít na mulčování nebo odvést na likvidaci například do kompostárny.

Řezy stromů a bezpečnostní vazby 

Řez stromů je odborná činnost, kterou by měla provádět osoba s potřebnou znalostí. Řez stromů se dělí na několik druhů a řídí se arboristickými standardy.

Náhradní výsadba

Kromě naší hlavní činnosti, kterou je kácení stromů provádíme i náhradní výsadbu stromů a snažíme se tak pomoci naší krásné přírodě a dalšímu ozelenění především zastavěných ploch.

Paní V.V. z Modlan

Rizikové kácení topolů nad chatou

Super, chlapi byli šikovní. Udělali vše na čem jsme se předem domluvili, pořezali a uklidili.

obec Proboštov

Rizikové naklonění vrby

Děkujeme za kvalitně odvedenou práci.

paní S.B.

smrky v Dubí

Moc děkujeme za profeseionálně odvedenou práci a že jste nás zbavili naší noční můry.

reference

Podívejte se na naše Reference

Malá ukázka naší práce. Aktuální informace a fotografie jsou pravidelně přidávány na sociální sítě jako je facebook a instagram

 • Vše
 • Rizikové kácení
 • Frézování pařezů
 • Štěpkování

Rizikové kácení topolu pro ZŠ Krupka

Kácení pomocí plošiny a lezecké techniky s následným rozřezáním

Štěpkování těžebních zbytků po kácení stromů pro firmu Energo

Likvidace větví a zbylé dřevní hmoty v Lovosicích pro firmu Energo

Kácení smrku v Krupce

Rizikové kácení s poustupným spouštěním kmene do lana z důvodu blízkosti nemovitosti.

Frézování pařezů

Likvidace pařezů po kácení stromů

Kácení malého srmrku v obci Proboštov

Zakázka pro obec Proboštov, likvidace smrku v blízkosti nemovitosti

Rizikové kácení modřínu

Rizikové kácení modřínu s postupným kácením a spouštěním větví a kmene do lana

Frézování pařezů

Opět jedno frézování fařezů, tentokrát s naší menší frézou

Výsadba nových stromů

Provedení nové výsadby s následným komparativním řezem.

Rizikové kácení několika stromů ve stráni nad rodinnými domy

Velmi rizikové a náročné kácení velkých stromů v šikmé stráni

náš tým

Tým stromolezců a pilařů

Náš tým se skládá z profesionálů s mnohaletými zkušenostmi v oblasti kácení stromů a výškových prací.

Bc. Pavel Vácha

Majitel a jednatel firmy

Pavel Vácha st.

Hlavní poradce a kritik :-)

Jan Vácha

Pilař a stromolozec

Eda

Pilař a stromolezec

ceník

 

Cena u kácení stromů je vždy individuální a nedá se paušálně určit. Každý strom je jiný. Ke každému je jiný přístup atd. Cenu ale nejvíce ovlivňuje velikost stromu a blízkost nějaké stavby. Ať už je to nemovitost, plot či cokoli jiného.

Pro cenovou nabídku můžet kdykoli volat na tel. číslo +420 721 132 674 a domluvíme se na osobní NEZÁVAZNÉ prohlídce, která je samozřejmě ZDARMA bez ohledu zda práci nakonec budeme provádět či nikoli.

Nebo můžete využít email či whatsap a zaslat několik fotografií stromu s okolím společně s obvodem kmene ve 130cm výšky stromu a obratem Vám bude zasláná předběžná nabídka.

F.A.Q

Nejčastější otázky a odpovědi

Výčet nejčastějších otázek a odpovědí našich zákazníků.

 • Ano, povolení ke kácení je nutné. Ovšem ne vždy. Existují ovšem výjimky.
  V České republice upravuje kácení stromů Zákon 145/1992 Sb. a jeho novelizovaná vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. yzická osoba, žádá se o dřeviny, které ve výčetní výšce (cca 130 cm) mají obvod 80 cm a více.

  Pokud se jedná o kácení křovinného porostu je důležité rozlišovat opět zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu. Fyzická osoba žádá v tom případě o křoviny jejiž plocha zabírá více jak 40 m2. Jedná se ne o kmínky těchto dřevin, ale o křoviny v zápoji ( korunami se navzájem dotýkají). Pokud je ale žadatelem právnická osoba, musí žádat o povolení ke kácení dřevin mimo les vždy. Zde není žádné omezení.

 • Předběznou cenu jsme schopni odhadnout pomocí zaslání několika fotografií stromu a okolí a také obvodu kmene ve 130 cmm výšky stromu.

  Konečnou a finální cenu se dozvíte při osobní NEZÁVAZNÉ prohlídce, která je samozřejmě ZDARMA.

 • Stromy je možné ořezávat pouze za dodržení odborných zásad, kdy je respektován druh dřeviny, přirozené větvení koruny a přirozený habitus.

  „Zkracování“ stromů, tzn. radikální redukce jejich výšky je hrubým porušením výše uvedeného a je chápáno jako poškození dané dřeviny a tudíž jako protiprávní jednání, za které lze uložit pokutu.

 • Dřevo nařežeme na metrové kusy či špalky podle přání zákazníka a necháme na místě nebo odvezeme.
  Co se týče větví a těžebních zbytků, tak ve většině případů likvidujeme štěpkováním, odvozem nebo jen složením na hromadu v místě kácení. Vše podle přání zákazníka.

 • Ano, samozřejmě. Pálení upravuje Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně. Zakázané je pouze plošné vypalování porostů. Případně HZS kraje upraví dle meteorologických podmínek zákaz pálení na určitou dobu. Pokud budete chtít nahlásit pálení můžete zde OHLÁŠENÍ PÁLENÍ

 • Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
  Dále je třeba zdokumentovat daný stav a oznámit její pokácení do 15 dnů příslušnému úřadu. Posouzení oprávněnosti tohoto postupu je věcí shromážděných důkazů, kromě fotodokumentace je možné získat případně názor odborníka na dendrologii.

kontakt

Kontaktujte nás

V případě zájmu či potřeby nás kdykolik kontaktujte

Naše adresa

B.Němcové 154, Krupka, 417 42

E-mail

kaceni-teplice@seznam.cz

telefon, whatsap

+420 721 132 674

<